DIN LOKALE BYGGDRIFTER

Med fokus på kvalitet og kunden, tilbyr vi et team bestående, i hovedsak, av teknisk personell.
Av kompetanse, kan nevnes; ventilasjon, elektro, tømrer, kjøling, automatikk, mm.